სასაჩუქრე ბარათის პირობები

რა არის სასაჩუქრე ბარათი?
სასაჩუქრე ბარათი არის  ერთჯერადი სასაჩუქრე ბარათი, რომელის გამოყენებაც შეგიძლიათ საქართველოს ტერიტორიაზე.

ვის შეუძლია შეიძინოს სასაჩუქრე ბარათი?
ბარათის შეძენა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ / იურიდიულ პირს.

სად შეიძლება სასაჩუქრე ბარათის შეძენა?
სასაჩუქრე ბარათის შეძენა შესაძლებელია, როგორც www.shoesplaza.ge  ვებგვერდზე, ასევე მაღაზიაში, მის.: ვაჟაფშაველას გამზ. მე-2 კვარტალი, N57. 

სად შემიძლია გამოვიყენო სასაჩუქრე ბარათი?
სასაჩუქრე ბარათის გამოყენება შესაძლებელია პროდუქციის, როგორც www.shoesplaza.ge  ვებგვერდზე, ასევე მაღაზიაში შეძენისას. ამასთან, მაღაზიაში ბარათის გამოსაყენებლად, აუცილებელია ბარათის მატერიალური სახით ფლობა.

რა ღირებულების სასაჩუქრე ბარათებია ხელმისაწვდომი?
სასაჩუქრე ბარათი შესაძლებელია იყოს მინიმუმ 100 და მაქსიმუმ 1000 ლარის ღირებულების.

რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება სასაჩუქრე ბარათით სარგებლობა?
ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ბარათის შეძენიდან 3 თვის განმავლობაში.

შესაძლებელია თუ არა ბარათის გამოყენება, თუ შესასყიდი პროდუქციის ღირებულება აჭარბებს ბარათზე არსებულ თანხას?
თუ შესასყიდი პროდუქციის ღირებულება აჭარბებს სასაჩუქრე ბარათის ღირებულებას, შესაძლებელია დარჩენილი თანხის ანგარიშსწორება მოხდეს როგორც ნაღდი (მხოლოდ Shoes Plaza  მაღაზიაში), ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით (მაღაზიაში და ვებგვერდზე).

შეიძლება თუ არა სასაჩუქრე ბარათით ნაყიდი პროდუქციის გაცვლა/დაბრუნება?
სასაჩუქრე ბარათით შეძენილი პროდუქციის გაცვლა შესაძლებელია www.shoesplaza.ge ვებგვერდზე არსებული პირობების შესაბამისად. სასაჩუქრე ბარათით შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება არ არის შესაძლებელი.