საიტის სარგებლობის ზოგადი წესები

 

შეკვეთა

 

ონლაინ შეკვეთისთვის შეარჩიეთ პროდუქტი და ზომა, შემდეგ დაამატეთ ნივთი კალათაში. სწორი ელექტრონული ფოსტის, მიწოდების მისამართის და გადამხდელის პირადობის დამადასტურებელი ინფორმაციის მითითების შემდეგ, აირჩიეთ სასურველი გადახდის მეთოდი.

 

ვებგვერდზე  ფასები  ნაჩვენებია  ქართულ ლარში.

შეკვეთის თანხა ჩამოიჭრება თქვენი ანგარიშიდან შეკვეთისთანავე. თუ გსურთ შეკვეთის გაუქმება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ და ჩვენ დაგიბრუნებთ თანხას თქვენს ანგარიშზე. 

თუ ზომა არ მოგერგოთ, დაგვიბრუნეთ პროდუქტი შესაცვლელად ან თანხის დაბრუნებისთვის.

საკრედიტო ბარათი

 

გადახდა შესაძლებელია Visa, Mastercard და American Express–ის ბარათებით.

საქართველოს ბანკის განვადება

 

გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის უპროცენტო, ონლაინ და QR განვადებით.

 

რე ბანკის განვადება – ტოპ ქარდი

ტოპ ქარდის მფლობელებზე ვრცელდება 3 თვემდე  უპროცენტო განვადება.

საქართველოში მიწოდების ფასი მოიცავს დღგ-ს და სხვა გადასახადებს.

ყველა სხვა ქვეყანაში გადაზიდვისას ნივთის ფასში არ შედის იმპორტის გადასახადი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება ვალდებული იყოთ გადაიხადოთ იმპორტის გადასახადი. გზავნილი შესაძლოა დაექვემდებაროს დამატებითი ღირებულების გადასახადს (დღგ).

გაითვალისწინეთ:

შეკვეთილი ნივთ(ებ)ი გაიგზავნება მხოლოდ ჩვენ მიერ გადახდის შემოწმების და დადასტურების შემდეგ. 

ყველა შეკვეთას თან ერთვის ოფიციალური ინვოისი, რომელშიც მითითებულია შეძენილი საქონლის ზუსტი თანხა. 

თუ ნივთი არ იქნა მიღებული და საფოსტო კომპანიის მიერ მოხდა მისი დაბრუნება, თქვენ ჩამოგეჭრებათ გადაზიდვის რეალური ღირებულება. ნივთის დაბრუნების შემდეგ მოხდება გადახდილი თანხის დაბრუნება. ჩვენ დაგიკავშირდებით და შეგატყობინებთ გზავნილის დაბრუნების თარიღს.მიწოდება

 

ონლაინ შოპით გაყიდული პროდუქციის ტრანსპორტირებას ახდენს შპს „საქართველოს ფოსტის“ საშუალებით, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე უზრუნველყოფს ნივთის ექსპორტს დანიშნულების ქვეყანაში  და ჩაბარებას მყიდველისთვის, ამავე ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

 შეკვეთის გააქტიურებიდან ნივთის მიწოდების ვადებია:თბილისი და საქართველოს რეგიონები

3-5 სამუშაო დღე

სხვა ქვეყნების ჩამონათვალი: 

http://www.gpost.ge/?site-path=help/requirements/&back=1&site-lang=en

3-21 სამუშაო დღედაბრუნება და გადაცვლა

შესყიდულ პროდუქციაზე არ ვრცელდება  დაბრუნების პოლიტიკა გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნივთი აღმოჩნდა დაზიანებული ან წუნდებული მიწოდების დროს. 

www.shoesplaza.ge შეძენილ თითოეულ ნივთს აქვს მისი წარმოშობის დამადასტურებელი ინდივიდუალური და საერთაშორისო კოდები, ეტიკეტები, ყუთის ბოლო სტიკერი, ფასის ნიშანი, შტრიხკოდი. არ შეცვალოთ ან არ ამოიღოთ ისინი ყუთიდან, თუ გსურთ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება. ნივთის გადაცვლა შესაძლებელია შესყიდვიდან 7 დღის ვადაში ტრანსპორტირების ხარჯის დამატებით.  

ნივთის დასაბრუნებლად/შესაცვლელად:

  • მომხმარებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შუზ პლაზას 7 დღის განმავლობაში (მომხმარებლის მიერ ნივთის მიღების დღიდან) გადაცვლის ან დაბრუნების მოთხოვნის ონლაინ ფორმის შევსებით იხ. შესავსები ფორმა ბმულზე და ელ. ფოსტაზე გაგზავნით info@shoesplaza.ge 
  • ნივთი არ უნდა იყოს გამოყენებული, ნახმარი, გარეცხილი ან დაზიანებული;
  • გზავნილის ყუთზე ნიშანი და შეფუთვა არ უნდა იყოს მოხსნილი ან დაზიანებული;
  • ნივთი უნდა დაბრუნდეს თავდაპირველი შეფუთვით;
  • ნივთი არ უნდა იყოს შეძენილი ფასდაკლებით;

 

დაბრუნება/შეცვლას არ ექვემდებარება აქციის (პრომო აქციები და შავი პარასკევის ფასდაკლებები) ფარგლებში შეძენილი ნივთები.

თუკი დაბრუნებული პროდუქტი უკან არ მიიღება ასეთ შემთხვევაში თქვენ გეცნობებათ და შეგიძლიათ, აირჩიოთ პროდუქტის ისევ თქვენთან მოტანა საკუთარი ხარჯით. თუ თქვენ უკან მოტანაზე უარს იტყვით, „შუზ პლაზას“ უფლება აქვს დაიტოვოს პროდუქტი და გადახდილი საფასური.

თანხის უკან დაბრუნების ვადა და პროცედურები

 

თუ კომპანიაში დაბრუნებული პროდუქტი ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს, „შუზ პლაზა“ პროდუქტის უკან მიღების შესახებ ელექტრონული ფოსტით ან თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე გაცნობებთ. 

თანხის დაბრუნების პროცედურა დაიწყება არაუგვიანეს 14 დღისა იმ დროიდან, როცა  აცნობეთ პროდუქტის უკან დაბრუნების შესახებ და „შუზ პლაზამ“ შემოწმების შედეგად დაადგინა, რომ დაბრუნება ყველა მოთხოვნის დაცვით განხორციელდა.

თანხის დაბრუნებას დასჭრიდება 14 სამუშაო დღე განცხადების მიღებიდან.